Češki:

O nás:

Karate klub 9. Drak byl založen 9.11.2009 ve městě Rijeka. V klubu se cvičí tradicionální okinavské karate do styl Shohei-Ryu (Uechi Ryu). Klub je od roku 2010 členem chorvatské federace karate. V klubu cvičí děti a mladí nadšencikteří investují úsilí, aby poznali a rozvíjeli dovedenosti karate a povzbudili ostatní k aktivnímu aatraktivnímu způsobu života.


Cíle klubu:

Plánů a cílů klubu je mnoho a mimo jiné zahrnují: -rozšíření tradičního okinavského umění a kultury -přibližování zmíněných hodnot moderním městským lidem -humanizace mezilidských vztahů a obohacení volného času - rozvoj a posilování mysli a těla cvičenců -podpora a rozvoj pozitivních myšlenek a pocitů solidarity vůči ostatním - zvíšení nejvyšší sportovní kreativity v karate -rozvoj sportovních osobnostÍ účastníků.


Vize klubu:

Rozšířit tradiční okinavské umění a duchovní hodnoty mezi budoucí generace cvičenců stylemShohei - Ryu / Uechy - Ryu.


Mise klubu:

Zlepšit kulturu zdráví a zlepšit přínos komunitě budováním vyrovnaných jednotlivců, pevných zásada názorů, připojení cvičenců všech věkových kategorií, budování vzájemné úcty k životnímu prostředíplné procesu kolektivního učení, v kterém každý jednotlivec bez ohledu na jeho pozici ve stejnoudobu učit se a učit (každého znalost je cenná a pomáhá pokroku skupiny).


Hondota Okinavského karate doa z pohledu duchovního treninku:

Kromě hodnoty tělesné výchovy a sebeobrany okinavského karate doa, jeho duchovní hodnotavychází z vytvoření kompletní osobnosti cvičenců: Morální vzdělávání a školení v použití koncentrace která je naléhavě zapotřebí v každodenním životě. Klidový stav a správné rozhodnutí, které je dosaženo díky dlouhodobé a přetrvavajicí praxi v duchu,poskytuje správné řešení problémů které nás obklopují.